Om Kulofri

Inriktningen är bestämd och tydlig – det är glädjen och oberoendet som skall prägla verksamheten. Kul och fri.

Målsättningen med förlaget är att ge ut god litteratur med fokus på skönlitteratur, essäer och humaniora och lokal litteratur inom främst historia och kultur.

Förlaget har två olika utgivningsmodeller. En där förlaget står för hela utgivningskostnaden och författaren får royalty för varje såld bok. En annan där författaren (författarna) bekostar utgivningen själv och där förlaget mot del av intäkterna bistår med förlagstjänster.

I Bokbutiken säljer Kulofri Förlag nya böcker (från eget förlag och genom kommission). I butiken saluförs också antikvariska böcker från Leanders Antikvariats kvarvarande lager. Bokbutiken säljer till privatpersoner, företag och offentlig förvaltning i Sverige och utomlands.